Våre ansatte

Administration

Victoria Nikolaisen

Daglig leder

Tel: 907 95 935
Mob:
E-post: firmapost@saltdalboligstiftelse.no

Vedlikehold og drift

Kenneth Ingvaldsen

Vedlikeholdsarbeider

Tel:
Mob: 413 14 378
E-post: 
Generelt vedlikehold av våre boliger

Svenn Erik Hasselbergsen

Fagarbeider

Tel:
Mob: 900 27 299
E-post: 
Svenn Erik er faglig leder i vedlikeholdsavdelingen. Han har spesialkompetanse innenfor snekkerfaget og arbeider daglig med dette og annet vedlikehold av boligene.

Ole Stormo

Fagarbeider

Tel:
Mob: 979 61 638
E-post: 
Ole er ansatt som fagarbeider i vedlikeholdsavdelingen. Jobber daglig med vedlikehold og forefallende arbeid på boligene.