Om oss

Litt historikk

I 1994 valgte Saltdal Kommune å overføre forvaltning og drift av kommunens boliger fra kommunen og til en egen stiftelse. Saltdal Boligstiftelse ble da etablert, med formål om å skaffe boliger for utleie uten eget økonomisk formål, samt ha et ekstra ansvar for vanskeligstilte. Dette førte til bedre kostnadskontroll samt mer fokus på oppgradering av boligene.

Dagens standard

Dagens standard på boligene er en helt annen enn ved overtakelsen i 1994. I tillegg har også stiftelsen kjøpt og bygd egne boliger etter at kommunen overførte eiendommene til oss, senest en enebolig i 2016 og en i 2017. Totalt disponerer vi 138 leiligheter og hus på Rognan, Saltnes, Høyjarfall, Vensmoen og Røkland.